۱۹۹۱


لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | V بابت 1991 | تاریخ نفاذ: ٦ اپریل ۱۹۹۱ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XIبابت 1991 | تاریخ نفاذ: ۹ اکتوبر ۱۹۹۱ء
داخلہ | XXIبابت 1991 | تاریخ نفاذ: ۲ دسمبر ۱۹۹۱ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | ‎XIIبابت1998 | تاریخ نفاذ: ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۱ء
سماجی بہبود وبیت المال | VIIبابت1991 | تاریخ نفاذ: ۲ اپریل ۱۹۹۱ء
ہائر ایجوکیشن | نمبر SO(PI)12-80/89 | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۱۹۹۱ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | VIبابت 1991 | تاریخ نفاذ: ۲ اپریل ۱۹۹۱ء
بورڈ آف ریونیو | IXبابت1991 | تاریخ نفاذ: ٦ اپریل ۱۹۹۱ء
Showing 1 to 8 of 8 entries
Showing      Records