اوقاف


بورڈ آف ریونیو | IIبات 1882 | تاریخ نفاذ: ۲۸ جنوری ۱۸۸۲ء
اوقاف ومذہبی امور | نمبرUS(G)3-82/A/93 | تاریخ نفاذ: ۸ فروری ۱۹۹٤ء
قانون وپارلیمانی امور | XVIبابت1957 | تاریخ نفاذ: ۲ جولائی ۱۹۵۷ء
قانون وپارلیمانی امور | Iبابت1964 | تاریخ نفاذ: ۳ جون ۱۹٦٤ء
قانون وپارلیمانی امور | XVIIIبابت1970 | تاریخ نفاذ: ۱۹ جون ۱۹۷۰ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XVIII بابت 2013 | تاریخ نفاذ: ۲۳  اگست ۲۰۱۳ء
ہائر ایجوکیشن | بابت1999XLIII | تاریخ نفاذ: ۹  اگست ۱۹۹۹ء
اوقاف ومذہبی امور | XXIX بابت 2014 | تاریخ نفاذ: ۱۷ دسمبر ۲۰۱٤ء
لائیوسٹاک وڈیری ڈویلپمنٹ | LVIبابت 2016 | تاریخ نفاذ: ٦ دسمبر ۲۰۱٦ء
ہائر ایجوکیشن | ۔۔ | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۲۰۰۷ء
| VIIبابت 1925 | تاریخ نفاذ: ٤ دسمبر ۱۹۲۵ء
اطلاعات وثقافت | I بابت 2005 | تاریخ نفاذ: ۲۵ جنوری ۲۰۰۵ء
| XXXI بابت 1953 | تاریخ نفاذ: ۳ نومبر ۱۹۵۳ء
زکوۃ وعشر | XVIIIبابت1980 | تاریخ نفاذ: ۲۰ جون ۱۹۸۰ء
قانون وپارلیمانی امور | II بابت 1913 | تاریخ نفاذ: ۱ مارچ ۱۹۱۳ء
قانون وپارلیمانی امور | ایکٹ V بابت 1908 | تاریخ نفاذ: ۲۱ مارچ ۱۹۰۸ء
اوقاف ومذہبی امور | نمبرOSD-3(13)Auqaf/83 | تاریخ نفاذ: ۹ جنوری ۱۹۸۳ء
اوقاف ومذہبی امور | IV بابت 1979 | تاریخ نفاذ: ۱٤ اپریل ۱۹۷۹ء
انسانی حقوق واقلیتی امور | VIII بابت 1925 | تاریخ نفاذ: ۷  اگست ۱۹۲۵ء
سکول ایجوکیشن | نمبرS.O.(S-VlI)l-33/2004 | تاریخ نفاذ: ۲٦ اکتوبر ۲۰۰۵ء
بورڈ آف ریونیو | V بابت 1962 | تاریخ نفاذ: ۳۱ دسمبر ۱۹٦۲ء
Showing 1 to 21 of 21 entries
Showing      Records