صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

ہائر ایجوکیشن | XIIبابت2009 | تاریخ نفاذ: ۱۷ نومبر ۲۰۰۹ء
قانون وپارلیمانی امور | LVIبابت 2002 | تاریخ نفاذ: ۱ اکتوبر ۲۰۰۲ء
ہائر ایجوکیشن | LIXبابت2002 | تاریخ نفاذ: ۲ اکتوبر ۲۰۰۲ء
ہائر ایجوکیشن | XXX بابت 1930 | تاریخ نفاذ: ۲۵ جولائی ۱۹۳۰ء
اوقاف ومذہبی امور | XVبابت 1916 | تاریخ نفاذ: ۲۸  ستمبر ۱۹۱٦ء
Showing 1 to 5 of 5 entries
Showing      Records