صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

مواصلات وتعمیرات | XVII بابت 2011 | تاریخ نفاذ: ٦ جولائی ۲۰۱۱ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبر SO (H-II) 5-2/81/Vol-II | تاریخ نفاذ: ۱۷ مارچ ۲۰۰۸ء
اطلاعات وثقافت | LXIII بابت 2002 | تاریخ نفاذ: ٤ اکتوبر ۲۰۰۲ء
ہائر ایجوکیشن | II بابت 1997 | تاریخ نفاذ: ۱٦ جون ۱۹۹۷ء
ہائر ایجوکیشن | SO(LM) 2/11-68 | تاریخ نفاذ: ۲۰ مارچ ۱۹٦۹ء
ہائر ایجوکیشن | ۔۔ | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۱۹۸٦ء
ہائر ایجوکیشن | ۔۔ | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۱۹۸٦ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبر SO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۱ اپریل ۲۰۱٤ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبرSO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۱ اپریل ۲۰۱٤ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | XXX بابت 1975 | تاریخ نفاذ: ۳ اپریل ۱۹۷۵ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبرSO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۱ اپریل ۲۰۱٤ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبر ( SO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۲۰۱۳ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبر- SO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۱ اپریل ۲۰۱٤ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبر -SO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۱ اپریل ۲۰۱٤ء
ہائر ایجوکیشن | XLIX بابت 2002 | تاریخ نفاذ: ۱۰  ستمبر ۲۰۰۲ء
قانون وپارلیمانی امور | نمبر266/Legislation | تاریخ نفاذ: ۱٤  ستمبر ۲۰۱۵ء
ہائر ایجوکیشن | IIIباب ت2011‎ | تاریخ نفاذ: ۲۲ جنوری ۲۰۱۱ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | XVبابت2013 | تاریخ نفاذ: ۱٤ جنوری ۲۰۱۳ء
Showing 1 to 18 of 18 entries
Showing      Records