صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

ہائر ایجوکیشن | XXIX بابت 2012 | تاریخ نفاذ: ۱۱ فروری ۲۰۱۲ء
زراعت | XXIبابت 1978 | تاریخ نفاذ: ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۸ء
داخلہ | XII بابت 1963 | تاریخ نفاذ: ۲۲ جون ۱۹٦۳ء
داخلہ | XVI بابت 1939 | تاریخ نفاذ: ۸ اپریل ۱۹۳۹ء
امور نوجوانان، کھیل، آثار قدیمہ وسیاحت | نمبرSO(Admin.I)449/2013(VI) | تاریخ نفاذ: ۲۹ اپریل ۲۰۱۳ء
Showing 1 to 5 of 5 entries
Showing      Records