صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

ترقی خواتین | نمبر SO(P)WDD:1-4/2012/1355 | تاریخ نفاذ: ۳۰ دسمبر ۲۰۱۳ء
جنگل بانی، جنگلی حیات وماہی پروری | XVI بابت1927 | تاریخ نفاذ: ۲۱  ستمبر ۱۹۲۷ء
جنگل بانی، جنگلی حیات وماہی پروری | ۔۔ | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر -۱ء
جنگل بانی، جنگلی حیات وماہی پروری | نمبر SOP(WL)12-17/2001-IV | تاریخ نفاذ: ۲۱ جون ۲۰۱٦ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبرGDA/Admn/A-2/GB-33/61/2008 | تاریخ نفاذ: ۱۲ فروری ۲۰۰۸ء
داخلہ | IX بابت 1894 | تاریخ نفاذ: ۲۲ مارچ ۱۸۹٤ء
Showing 1 to 6 of 6 entries
Showing      Records