صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

داخلہ | XXXبابت 1939 | تاریخ نفاذ: ۲٦  ستمبر ۱۹۳۹ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | XIX بابت 2014 | تاریخ نفاذ: ۲٦ جون ۲۰۱٤ء
قانون وپارلیمانی امور | VIIبابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۱۲ فروری ۱۸۸۷ء
بورڈ آف ریونیو | VIبابت1972 | تاریخ نفاذ: ۷  ستمبر ۱۹۷۲ء
خصوصی صحت کی دیکھ بھال اور طبی تعلیم | LXXIV بابت 2002 | تاریخ نفاذ: ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۲ء
داخلہ | XIX بابت 1876 | تاریخ نفاذ: ۱٦ دسمبر ۱۸۷٦ء
بورڈ آف ریونیو | III بابت 1923 | تاریخ نفاذ: ۱۸ مئی ۱۹۲۳ء
بورڈ آف ریونیو | XVبابت 1949 | تاریخ نفاذ: ۲۹ جولائی ۱۹٤۹ء
بورڈ آف ریونیو | XVبابت 1971 | تاریخ نفاذ: ۱۷ جولائی ۱۹۷۱ء
بورڈ آف ریونیو | II بابت 1971 | تاریخ نفاذ: ۲۳ فروری ۱۹۷۱ء
Showing 1 to 10 of 10 entries
Showing      Records