صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

اطلاعات وثقافت | XVIII بابت 2014 | تاریخ نفاذ: ۲٦ جون ۲۰۱٤ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | XXXIبابت1958‎ | تاریخ نفاذ: ۲۰ دسمبر ۱۹۵۸ء
بورڈ آف ریونیو | VI بابت 1878 | تاریخ نفاذ: ۱۳ فروری ۱۸۷۸ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | ۔۔ | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۱۹٦۷ء
صنعت ، تجارت ، سرمایہ کاری اور مہارت کا محکمہ | CXXI بابت 2002 | تاریخ نفاذ: ۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء
ہائر ایجوکیشن | نمبر SO(P)8-4/2013 | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۲۰۱۰ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | V بابت 1991 | تاریخ نفاذ: ٦ اپریل ۱۹۹۱ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | S.R.O. 387(1)/95 | تاریخ نفاذ: ۱۷ مئی ۱۹۹۵ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | VII بابت 2018 | تاریخ نفاذ: ۱۹ مارچ ۲۰۱۸ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XIبابت 1991 | تاریخ نفاذ: ۹ اکتوبر ۱۹۹۱ء
زراعت | I بابت1967 | تاریخ نفاذ: ۲۳ مئی ۱۹٦۷ء
بورڈ آف ریونیو، بہبود آبادی | XIVبابت1981 | تاریخ نفاذ: ۲ جون ۱۹۰۳ء
بہبود آبادی | XIVبابت1981 | تاریخ نفاذ: ۱۱ مئی ۱۹۸۱ء
صنعت ، تجارت ، سرمایہ کاری اور مہارت کا محکمہ | نمبر5.3(L-II)/63 | تاریخ نفاذ: ۲۸  اگست ۱۹٦۳ء
زراعت | XIXX بابت 1976 | تاریخ نفاذ: ۱۸ مئی ۱۹۷٦ء
| ایکٹXII بابت 1989 | تاریخ نفاذ: ۳۰ جولائی ۱۹۸۹ء
ہائر ایجوکیشن | VIIIبابت2005 | تاریخ نفاذ: ۲ جولائی ۲۰۰۵ء
Showing 1 to 17 of 17 entries
Showing      Records