صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

اطلاعات وثقافت | VII بابت 1976 | تاریخ نفاذ: ۱٤ جنوری ۱۹۷٦ء
زراعت | V بابت 1981 | تاریخ نفاذ: ۲۲ اپریل ۱۹۸۱ء
صحت | XXXI بابت 1976 | تاریخ نفاذ: ۱۸ مئی ۱۹۷٦ء
ہائر ایجوکیشن | IV بابت 1975 | تاریخ نفاذ: ٤ مارچ ۱۹۷۵ء
بورڈ آف ریونیو | II بابت 1899 | تاریخ نفاذ: ۲۷ جنوری ۱۸۹۹ء
داخلہ | III بابت 1900 | تاریخ نفاذ: ۳ فروری ۱۹۰۰ء
ہائر ایجوکیشن | XIXبابت2002 | تاریخ نفاذ: ۱۰ اپریل ۲۰۰۲ء
منصوبہ بندی وترقیات | XXXVIبابت 2012 | تاریخ نفاذ: ۱۸ اپریل ۲۰۱۲ء
صحت | VI بابت2010 | تاریخ نفاذ: ۱۸ مارچ ۲۰۱۰ء
داخلہ | XXVII بابت 1997 | تاریخ نفاذ: ۲۰  اگست ۱۹۹۷ء
آبکاری ومحصولات | XXV بابت 1997 | تاریخ نفاذ: ۱۱ جولائی ۱۹۹۷ء
ہائر ایجوکیشن | XIV بابت 2010 | تاریخ نفاذ: ۲  اگست ۲۰۱۰ء
ہائر ایجوکیشن | XXIIIبابت2002 | تاریخ نفاذ: ۱۰ اپریل ۲۰۰۲ء
ہائر ایجوکیشن | LIV بابت2012 | تاریخ نفاذ: ۱۰  ستمبر ۲۰۱۲ء
آبپاشی | VIII بابت 1873 | تاریخ نفاذ: ۱۵ فروری ۱۸۷۳ء
بورڈ آف ریونیو | IIبات 1882 | تاریخ نفاذ: ۲۸ جنوری ۱۸۸۲ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | IV بابت 1936 | تاریخ نفاذ: ۲۳ اپریل ۱۹۳٦ء
داخلہ | VIII بابت 1897 | تاریخ نفاذ: ۱۱ مارچ ۱۸۹۷ء
داخلہ | X بابت 1926 | تاریخ نفاذ: ۲۷  اگست ۱۹۲٦ء
قانون وپارلیمانی امور | IIIبابت 1913 | تاریخ نفاذ: ۷ مارچ ۱۹۱۳ء
Showing 1 to 20 of 523 entries